Samsjuklighet – risker, samverkan och arbetet framåt

Vad innebär samsjuklighetsutredningens förslag? Hur är situationen inom vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende? Hur kan man arbeta med samsjuklighet bland barn och unga? Detta är några av frågeställningarna för vårt webbinarium om samsjuklighet, som samarrangeras av Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne länsstyrelser. Under temadagen kom samsjuklighetsutredningens förslag att presenteras och diskuteras utifrån regionala och kommunala förutsättningar.

Nedan kan du ta del av samtliga föreläsningar från den digitala temadagen vilken genomfördes den 6 september 2022.

 

 

Dagens föreläsningar

Presentation av samsjuklighetsutredningens förslag
Anders Printz, regeringens särskilda utredare av samsjuklighetsutredningen och presenterar dess förslag och pågående arbete.

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Samsjuklighet bland barn och unga
Lotta Borg Skoglund, överläkare på SMART Psykiatri och pratar om barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende. Fokus ligger på forskning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån riskfaktorer, familjesituation och samsjuklighet.

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Läget inom missbruks- och beroendevården i Sverige

Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger en nulägesbild över läget i landet gällande vår och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende.

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Från ord till verklighet
Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pratar om hur vi kan gå från ord till handling utifrån samsjuklighetsutredningens förslag.

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Regionala och lokala exempel på hur man arbetar med samsjuklighet

Marie Söderström, vårdutvecklare psykiatri Region Blekinge berättar hur de inom Region Blekinge samarbetar mellan psykiatrin och beroendevården med gemensamt ansvar för individer med samsjuklighet.

Jenny Blixt, sektionsledare för Integrerad mottagning för missbruk och beroende, Region Kronoberg berättar om regionens och kommunernas gemensamma mottagning där behandlande professioner samlats under samma tak.

Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare Maria Skåne Mellersta berättar om hur Skånes mottagningar arbetar med skadligt bruk och samsjuklighet hos barn och unga. Arbetet sker integrerat och samordnat av Region Skåne och anslutna kommuner.

Victoria Häggerud, socialförvaltningen Kalmar kommun och Karin Månsson, avdelningschef på en vuxen psykiatrisk mottagning Region Kalmar län pratar om samverkan kring samsjuklighet och dess utmaningar framöver.

 

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Panelsamtal
Representanter från de regionala verksamheterna samt Anders Printz (SKR) diskuterar utmaningar och möjligheter utifrån utredningens förslag.

Inspelad föreläsning, syntolkad

Inspelad föreläsning, textad

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.