Livsstil Kronoberg

Länssamverkan i ANDTS- och brottsförebyggande arbete

En hjälp i arbetet kring ANDTS och förebyggande av brott

Problemen kopplade till ANDTS, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör. Det handlar om utmaningar som kräver att aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter agerar effektivt tillsammans. Målsättningen i Kronobergs län är att arbetet kännetecknas av helhetssyn, samsyn och samhandling för att nå en optimal användning av samhällets resurser.

Den här webbplatsen ska ses som ett stöd och en vägledning för kommuner, myndigheter, idéburna organisationer och näringslivet i deras arbete kring ANDTS, förebyggande av brott och trygghetsskapande åtgärder

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Nyheter

Nyhetsbrev ANDTS juli

Nu kan du ta del av julis nyhetsbrev inom ANDTS området. Här finns sammanfattat nya rapporter och forskning inom området, vad som är på gång regionalt samt kalendarium för året. Brevet är riktat till alla som arbetar med ANDTS-frågor eller

Nya utbildade ANDTS-coacher

Foto: Bilden visar exempel på skyddsfaktorer som gruppen lyfte under en av utbildningens moduler kring förebyggande arbete. Den 24-25 april gick den fjärde omgången av ANDTS-coach utbildning av stapeln och denna gången utbildades personal inom Växjö kommun och kan härmed