Länsstyrelsen i Kronobergs län

Elin Fäldt, regional ANDTS-samordnare
010-223 7747

elin.g.faldt@lansstyrelsen.se

Peter Vittnavall, samordnare brottsförebyggande arbete
010-223 74 22

peter.g.vittnavall@lansstyrelsen.se

Region Kronoberg

Anders Fransson, utvecklingsledare
0470-58 30 07

anders.fransson@kronoberg.se

Polismyndigheten

Staffan Käll, kommunpolis Älmhult
11414

staffan.kall@polisen.se

ANDTS-coacher

Kontaktuppgifter till länets ANDTS-coacher kan du få genom att höra av dig till oss.