ANDTS-coach

Denna sida är för dig som gått utbildning till ANDTS-coach i Kronobergs län. Här samlas dokumentation från grundutbildningen och våra nätverksträffar.

Logotyp ANDTS-coach Kronoberg

Samordnare

  • Elin Storm, strateg ANDTS, Länsstyrelsen Kronoberg, 076-113 94 10
  • Emma Johansson, folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg, 0470-58 85 41
  • Lina Engsbråten, konsulent primärvårdens hälsoenhet, Region Kronoberg, 0470-59 22 98

ANDTS-coacher

Kontakta någon av samordnarna för att få kontaktuppgifter till lokala ANDTS-coacher.

Logotyp ANDTS-coach Kronoberg

Från nätverksträffar

ANDTS-coacherna bjuds kontinuerligt in till nätverksträffar med olika teman. Här hittar du dokumentation från nätverksträffarna.