Här samlar vi olika rapporter och länkar som vi ser att ni som coacher kan ha nytta av. 

ANDTS-bruk hos ungdomar

CAN:s nationella skolundersökning 2023

Region Kronoberg barn- och ungdomsrapport 2021

Sammanfattning barn och ungdomsenkäten 2021 ANDTS

Information inom hela ANDTS-området

Folkhälsomyndigheten – https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – CAN

ANDT på schemat – Metodmaterial för lärare i årskurs 6-9 (drugsmart.com)

Sidor för föräldrar och andra viktiga vuxna:  https://www.fullkoll.nu/

Till dig som är tonårsförälder -foldrar på flera språk

Gängsnacket | Länsstyrelsen Västmanland 

Direkt till ungdomar: https://www.drugsmart.se/

UMO (ungdomsmottagningen på nätet) samt översatt till flera språk Youmo

Snacka om cannabis – lektionsmaterial 

Materialet ska uppdateras och kommer publiceras på nytt under våren 2024. 

Alkohol 

Spela roll! – årlig uppmärksamhetsvecka i februari som sätter fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket

IQ.se – för ett smartare förhållningssätt till alkohol (fristående dotterbolag till Systembolaget)

Skolmaterialet ”Prata om alkohol”

Cannabis

Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis. Ett studiematerial baserat på WHO:s rapport “The health and social effects of nonmedical cannabis use”

FORTE: Cannabis – en harmlös rekreation eller farlig drog?

8 myter om cannabis 4.0, Pelle Olsson Faktahäftet finns inte som pdf men går att beställa från RNS.

Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet — Folkhälsomyndigheten

Dopning & kosttillskott

Antidoping Sverige – Sverige nationella antidopingorganisation 

Riksidrottsförbundet (rf.se)

Kosttillskott (livsmedelsverket.se)

Tobak & nikotinprodukter

Nikotinfri framtid: Hjälp barn att säga NEJ! – Din underskrift är viktig. (lagarforallabarnsframtid.se)

Med sikte på ett tobaksfritt samhälle – Tobaksfakta Oberoende tankesmedja

Alla barn har rätt att förbli tobaksfria | A Non Smoking Generation

Spel om pengar

Folkhälsomyndigheten: Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Spel om pengar | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) – Kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande

Prata om spel | Verktyg, övningar och kunskapsbank för arbete med spel om pengar i skolan

När datorspelandet blir problematiskt. En kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga