Verktygslåda

I Livsstil Kronobergs verktygslåda hittar du olika material och arbetssätt som vi ser kan vara en hjälp för länets aktörer som vill arbeta med ANDTS och brottsförebyggande frågor i mötet med föräldrar eller ungdomar.

En del av materialet är framtaget regionalt av Livsstil Kronoberg, och andra delar är nationellt material som Livsstil Kronoberg ställer sig bakom. 

ANDT på schemat

ANDT på schemat ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Pratbubbla med texten Prata om spel.

Prata om spel

Prata om spel är ett metodmaterial för att arbeta med spel om pengar i skolan. Det innehåller både verktyg, övningar

Gängsnacket.

Gängsnacket

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit

Bästa hälsan, pedagogiskt material

Materialet är en del av arbetet med den regionala enkätundersökningen Barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor. Bästa hälsan är tänkt att vara ett stöd

Prata om alkohol

På webbplatsen prata om alkohol finns skolmaterial för att prata med unga om värderingar och alkohol. Materialen är kostnadsfria och

Full koll.

Full koll

På fullkoll.nu får föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars