Prata om spel

Prata om spel är ett metodmaterial för att arbeta med spel om pengar i skolan. Det innehåller både verktyg, övningar och utgör också en kunskapsbank. Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete.

Metodmaterialet Prata om spel