Redogörelse för tillgänglighet

Livsstil Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur livsstilkronoberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Meddela oss om du behöver information från livsstilkronoberg.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss här

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webben erbjuder inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. Riktlinje WCAG 2.4.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.
  • Dokument kan ha tillgänglighetsproblem, till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av livsstilkronoberg.se.
Senaste bedömningen gjordes den 8 oktober 2021.

Webbplatsen publicerades den 14 oktober 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 8 oktober 2021.