Bästa hälsan, pedagogiskt material

Framsidan på Bästa hälsan med en bild på tallriksmodellen i form av ett ansikte.

Materialet är en del av arbetet med den regionala enkätundersökningen Barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor. Bästa hälsan är tänkt att vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete och innehåller uppgifter och övningar utifrån fem olika teman:

  1. Psykisk hälsa och välmående
  2. Ensamhet, relationer och tillit
  3. Mat och rörelse
  4. Sömn, stress och skärmtid
  5. ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Bästa hälsan, pdf