Föräldrainformation – foldrar

Länsstyrelserna har tagit fram fyra olika foldrar om cannabis, alkohol, tramadol och tobak och nikotin. Foldrarna finns på flera olika språk – svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska-farsi, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. De korta foldrarna ger kunskap och tips till föräldrar samt stöd och hjälp om hur man hjälper sin tonåring. Foldrarna finns att ladda ner och skriva ut på länsstyrelsens hemsida via länken nedan.

ANDTS – förebyggande arbete | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)