Prata om alkohol

På webbplatsen prata om alkohol finns skolmaterial för att prata med unga om värderingar och alkohol. Materialen är kostnadsfria och bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på diskussion och reflektion.

Allt metodmaterial är kopplat till kursplaner för att enkelt kunna fläta in det alkoholförebyggande arbetet i den ordinarie undervisningen. Det finns också utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.