Gängsnacket

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

För yrkesverksamma finns en handledning framtagen till materialet. Kontakta din lokala brottsförebyggande samordnare för att ta del av handledningen.

För mer information, kontakta:
helena.g.nilsson@lansstyrelsen.se