Samsjuklighet – risker, samverkan och arbetet framåt

Vad innebär samsjuklighetsutredningens förslag? Hur är situationen inom vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende? Hur kan man arbeta med samsjuklighet bland barn och unga? Detta är några av frågeställningarna för vårt webbinarium om samsjuklighet, som samarrangeras av Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne länsstyrelser. Under temadagen kom samsjuklighetsutredningens förslag att presenteras och […]

Narkotikakonferens 2022 – inspelade föreläsningar

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Den 31 maj 2022 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på narkotika i lokalsamhället. Konferensen hölls på Växjö konserthus samt sändes live och intresset för dagen var stort. Nedan kan du ta del av samtliga föreläsningar från konferensdagen. De är textade […]