Om webbplatsen

Sidmallen ”Vanlig sida” är målet för besökaren. Sidan skall innehålla den information besökaren letat efter och kunna ge svar på besökarens frågor.

Arbetsgrupper och nätverk

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Nätverk för länets ANDT-samordnare Nätverket består av länets ANDT-samordnare på lokal och regional nivå. Gruppens möten arrangeras av Länsstyrelsens samordnare tillsammans med kommunal representant. Nätverket utgör ett forum för utbyte av erfarenheter, kompetensutveckling och konkreta länsgemensamma insatser. Nätverkets aktörer har alla en samordnande funktion, och kan därmed bidra till en lägesbild både utifrån enskilda kommuners […]

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Kronobergs län Helena Nilsson, regional ANDTS-samordnare 010-223 71 83 helena.g.nilsson@lansstyrelsen.se Peter Vittnavall, samordnare brottsförebyggande arbete 010-223 74 22 peter.g.vittnavall@lansstyrelsen.se Region Kronoberg Anders Fransson, utvecklingsledare 0470-58 30 07 anders.fransson@kronoberg.se Polismyndigheten Staffan Käll, kommunpolis Älmhult 11414 staffan.kall@polisen.se ANDTS-coacher Kontaktuppgifter till länets ANDTS-coacher kan du få genom att höra av dig till oss.