Hallå där, Sara Grimmtjärn

Du är socialsekreterare i Ljungby kommun och engagerad i En vecka fri från våld. Ni har många aktiviteter på gång under veckan.

– Ja, vi vill uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och hedra de som utsatts för våld eller till och med mist livet till följd av våldet. Vi vill också starta samtalet om våld och få medborgarna i Ljungby kommun medvetna om att det är ett problem som vi alla måste hjälpas åt att få bukt med. Det är ett omfattande samhällsproblem men det går att förebygga och det är viktigt att sprida den kunskapen.

Ljungby kommun är först i länet med att ta initiativ till En kommun fri från våld, som initierats av Länsstyrelsen. Varför?

Ljungby kommun var redan på gång med våldsförebyggande arbete eftersom vår folkhälso- och friskvårdssamordnare fått i uppdrag att arbeta med frågan. Kommunen har sedan tre år tillbaka engagerat sig i en vecka fri från våld och tanken är att vidareutveckla det till att det våldsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens arbete.

Vad har ert våldsförebyggande arbete resulterat i?

Eftersom jag varit med och uppmärksammat En vecka fri från våld så blir det mer välkänt i kommunen att jag med kollegor arbetar med frågan. Jag får därmed en del samtal från kollegor i kommunen som vill bolla ärenden med mig där man misstänker våld. Detta är ju i viss mån våldsförebyggande på så sätt att man i alla fall upptäcker och benämner mer våld i våra verksamheter.

Porträtt av korthårig kvinna i glasögon.