Brottsförebyggande samordning – digital nätverksträff

Länsstyrelsen bjuder in kommunala brottsförebyggande samordnare till en digital nätverksträff med Polismyndigheten.
Analytiker Olof Emilsson, Polisen region Syd, presenterar en fördjupad lägesbild inom bland annat brottsområdena våld, narkotika och otillåten påverkan. Lägesbilden presenteras på regional och lokal nivå och efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor.
Utifrån presenterad lägesbild finns tid för diskussioner kring behov av regional samverkan, samt avstämning vad gäller lokala lägesbildsarbetet.

Anmälan har gått ut till berörda via e-post.

Vid frågor, kontakta helena.g.nilsson@lansstyrelsen.se

Datum

mar 19 2024
Expired!

Tid

13:00 - 15:00