Föreläsning om välfärdsbrott

Hur stärker vi vår kunskap och vår förmåga att motverka välfärdsbrottslighetens allvarliga utbredning samtidigt som vi aktivt motverkar den organiserade brottsligheten?

Välkommen till en inspirationsföreläsning om hur vi kan motverka välfärdsbrott och öka vår kunskap om hur dessa brott ser ut och vilka risker som finns i den kommunala verksamheten. Föreläsaren Anna Flink belyser vikten av lokal samverkan mellan polis och kommun samt hur övriga statliga myndigheter kan kopplas på vid behov då exempelvis organiserad brottslighet identifierats. Efter föreläsningen finns möjlighet att gemensamt diskutera hur vi lokalt och regionalt kan stärka vår samverkan i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Inbjudan riktar sig till politiker, förvaltningschefer, aktörer i lokala brottsförebyggande råd samt myndigheter.

Se mer information och anmälan på Länsstyrelsens hemsida. 

Datum

apr 18 2024
Expired!

Tid

09:00 - 12:00