Internat: Prioriteringar för länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete 2022–2026

Livsstil Kronoberg bjuder in dig som en av nyckelaktörerna i det regionala ANDTS-och brottsförebyggande arbetet till ett internat i Kosta den 8–9 november. Syftet med internatet är att ta fram prioriteringar, innehåll och åtgärder för ANDTS- och brottsförebyggande arbete i länet och få ett bra underlag för en länsgemensam regional handlingsplan.

Tid: Måndagen den 8 november kl. 12.00 till tisdagen den 9 november kl. 16.00
Plats: Kosta Boda art hotel, Kosta

Bakgrund

Genom nätverket Livsstil Kronoberg samverkar många aktörer kring frågor som rör ANDTS och brottsförebyggande frågor. För att få en tydlig koppling till de nationella målen och för att kunna omsätta dem i konkreta insatser tog Livsstil Kronoberg för ett antal år sedan fram en regional handlingsplan för ANDT. Denna handlingsplan ska nu revideras utifrån nulägesbilden i länet och utifrån de nationella målen. I revideringen av planen ska även S:et, spel om pengar, samt brottsförebyggande arbete införlivas.

Syfte

Syftet med internatet är att ta fram förslag på gemensamma prioriteringar och åtgärder för ANDTS- och brottsförebyggande arbete i Kronobergs län. Dessa prioriteringar och åtgärder kommer att formuleras i en regional handlingsplan.

Praktisk information

Endast du som har fått en inbjudan till internatet kan anmäla dig. Livsstil Kronoberg bekostar kost och logi för deltagarna i samband med internatet. Resan till och från Kosta betalas av deltagarna själva. Vid frånvaro, utan giltig anledning, faktureras respektive deltagare 1000 kr.

Frågor kring internatet kan ställas till Anna Ståhl anna.stahl@lansstyrelsen.se, 010-223 71 82

Varmt välkommen till ett viktigt och spännande internat med fokus på det lokala och regionala ANDTS- och brottsförebyggande arbetet!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Datum

nov 08 - 09 2021
Expired!

Tid

All Day

Platser

Kosta Boda art hotel