Händer tar emot narkotika i utbyte mot pengar.

OBS! Inställt Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning

OBS! På grund av pandemin är denna webbkonferens inställd.

Den 27 januari bjuder Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg in till en heldag kring metoder och arbetssätt för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning.

Under dagen kommer du att få ta del av information om vilka risk- och skyddsfaktorer som har samband med ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning, hur vi kan använda kunskap om risk-och skyddsfaktorer i det förebyggande arbetet, samt ta del av olika verktyg för att arbeta med dem.

Datum och tid: Den 27 januari 2022, klockan 9.00-16.00

Plats: Utbildningsvideon om metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning kommer vara tillgänglig 2 veckor efter livesändningen.

Målgrupp: socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och polis.

Presentationer:

Risk- och skyddsfaktorer: Henrik Andershed, professor, Örebro Universitet

Handbok för barn och unga som begår brott: Petra Bergendahl, jurist, Socialstyrelsen

SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid): Stefan Alberg, SSPF-koordinator, Göteborgs stad

Arbeta med SIG (Sociala insatsgrupper): Sara Pettersson, enhetschef socialtjänsten, Lunds kommun och Joakim Nyberg, kommunpolis, lokalpolisområde Lund.

 

Utbildningen är kostnadsfritt, ingen anmälan krävs.

 

Datum

jan 27 2022
Expired!

Tid

09:00 - 16:00