Nytt möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

Välkommen till ett nytt möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp!

Det var länge sedan vi samlades i samrådsgruppen, men trots en pandemi har länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete fortsatt. Nu har det äntligen kommit en ny nationell strategi för ANDTS-arbetet, och vi bör också förbereda oss för den nya lagstiftningen som berör kommunernas brottsförebyggande arbete.
På mötet kommer vi få en uppdatering om vad som är på gång nationellt, exempel på insatser som sker i länet och en sista möjlighet att få vara med och påverka den nya regionala handlingsplanen för ANDTS- och BF-arbetet. Som vanligt erbjuder samrådsgruppen möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan Livsstil Kronobergs olika arbetsgrupper och nätverk.

Länk till anmälan

Anmälan sker senast den 2 juni

Dagen är kostnadsfri och Livsstil Kronoberg bjuder på fika och lunch.

Vid frågor kontakta: Peter Vittnavall, e-post: peter.g.vittnavall@lansstyrelsen.se

Dagens program

08.30-09.00 Kaffe och smörgås

09.00-09:30 Incheckning

09:30-10.00 Inledning och aktuellt från Livsstil Kronobergs beredningsgrupp

10.00-10:30 En ny nationell ANDTS-strategi, Ulrika Ankargren. Nationell samordnare ANDTS,  Länsstyrelserna

10:30-10:45 Paus

10.45-12:00 Workshop – en ny regional handlingsplan ANDTS och BF

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Evidens och föräldraskapsstöd

14.00-15.00 Resultat och reflektion utifrån Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län – hur mår länets unga och hur ser utvecklingen av ANDTS ut? Emma Johansson, Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg

15.00-15.30 Avslutande reflektion inklusive fika

 

Datum

jun 15 2022
Expired!

Tid

09:00 - 15:30