En människa som går i en gångtunnel.

Nu är anmälan öppen! Konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Tillgången till narkotika har ökat regionalt och finns numera att tillgå i de flesta svenska län. Även narkotikaanvändningen har blivit jämnare spridd över landet och det finns inga stora skillnader mellan storstadsregioner och icke- storstadsregioner. Årets konferens kommer ge en bild av hur narkotikaanvändandet ser ut i Sydsverige, samt hur vi kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån olika arenor och insatser.

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället. Konferensen är den fjärde som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete, tidig upptäckt samt samverkan och sekretess.

Tid
Den 31 maj 2022 kl. 09:00 – 16:30 (registrering och fika från 08:30)

Plats
Konserthuset, Växjö. Konferensen kommer att ske på plats samt med möjlighet att delta digitalt.

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Program
Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader – en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten.

På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext.

Till anmälan och program på Länsstyrelsens hemsida

Varmt välkommen till södra Sveriges största konferens om narkotika!

Vid frågor om konferensen, vänligen kontakta peter.g.vittnavall@lansstyrelsen.se

Datum

maj 31 2022
Expired!

Tid

09:00 - 16:30