Temadag om samsjuklighet

Vad innebär samsjuklighetsutredningens förslag? Hur är situationen inom vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende? Hur kan man arbeta med samsjuklighet bland barn och unga? Detta är några av frågeställningarna som kommer till att besvaras under temadag samsjuklighet den 6 september. Under dagen kommer samsjuklighetsutredningens förslag att presenteras och diskuteras utifrån regionala och kommunala förutsättningar.

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län tillsammans med Blekingesamverkan mot droger bjuder den 6 september in till en heldag med fokus på samsjuklighet.

Tid

Den 6 september maj 2022 kl. 09:00 – 15.15

Plats

Digitalt

Målgrupp

Beslutsfattare och medarbetare som möter personer med samsjuklighet (missbruk/beroende och annan psykiatrisk diagnos eller tillstånd)

Anmälan

Samsjuklighet – risker, samverkan och arbetet framåt | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Program

Regeringens särskilda utredare Anders Printz, medverkar och presenterar samsjuklighetutredningen förslag, bedömningar och slutsatser.

Lotta Borg Skoglund är överläkare på SMART Psykiatri och forskar på psykisk ohälsa och missbruk bland unga. Hon har skrivit den uppmärksammade boken ADHD – från duktig flicka till utbränd kvinna. Hon kommer att berätta om hur man kan arbeta med samsjuklighet bland barn och unga.

Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare Sveriges Kommuner och Regioner, presenterar läget i landet inom vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende.

Dagen avslutas med regionala och lokala exempel från verksamheter som arbetat för en utvecklad samverkan och gemensamma verksamheter runt samsjuklighetsutredningens målgrupper.

Vid frågor om konferensen, vänligen kontakta helena.g.nilsson@lansstyrelsen.se

Datum

sep 06 2022
Expired!

Tid

09:00 - 15:15