Välkomna på samrådsträff!

Under en heldag får vi veta mer om länets arbete med Kronobarnsmodellen och myndighetssamverkan för att motverka arbetslivskriminalitet i Kronobergs län.

Målgrupp: Heldagen riktar sig till dig som ingår i Livsstil Kronobergs samrådsgrupp samt länets kommunpoliser.

Under förmiddagen får vi en presentation av det regionala arbetet med Kronobarnsmodellen samt ta del av lokala exempel. En kortare presentation ges kring enkätundersökningen ”Barns och ungdomars hälsa & levnadsvanor i Kronobergs län” och kopplingarna till Kronobarnsmodellen. Vi kommer även få ta del av rapporten ”Sätta hjulet i rullning” som genomförts av Linnéuniversitetet.

På eftermiddagen möter vi representanter för både lokal och regional samordning för att motverka arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet center (AKC) är ett nav för nio samverkande myndigheters gemensamma arbete för att motverka arbetslivskriminalitet. Myndigheterna jobbar tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare som exempelvis svart arbetskraft, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsätts för människohandel eller människoexploatering.

AKC Syd presenterar hur de arbetar, samt ger konkreta exempel på tillsynsinsatser. Det kommer även ges utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Datum

sep 19 2024

Tid

08:30 - 15:30