SOTIS manualen syftar till att stärka tobaks och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa och avbryta ett påbörjat bruk, genom samtal som anpassas efter ungdomarnas erfarenheter i tre olika samtalsspår.

SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks och nikotinfrihet, till exempel i skolan, på ungdomsmottagningar eller i vården.

Ta del av SOTIS manualen.