ANDT på schemat

ANDT på schemat ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Materialet är anpassat för Lgr 11 och kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete.

Materialet togs fram av Länsstyrelsen i Dalarna och förvaltas nu av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Hela materialet är fritt att använda och tillgängligt online.

ANDT – metodmaterial för lärare