Barn, ungdomar och internet – sexuell utsatthet och narkotika

Nina Rung föreläser om ungas utsatthet på nätet.

Internet är oftast ett positivt inslag i vardagen. Men hur mycket vet vi vuxna egentligen om sexuell utsatthet på internet? Hur är det med narkotika och darknet? ANDT-samordnare Olof Emilsson från Länsstyrelsen Kalmar och kriminolog Nina Rung föreläste om internets baksidor. Olof Emilsson beskrev hur darknet fungerar och hur det går till när narkotika köps över internet. Nina Rung föreläste om könsnormer, normalisering av våld som ett uttryck för kärlek och riskerna för barn och unga att utsättas för sexuella övergrepp och sexuellt våld, både på och utanför nätet.

Nina Rungs föreläsning är öppen att ta del av via länken:

http://www.okv.se/barn-ungdomar-och-internet

Föreläsningen är 1:34 minuter