Beredningsgruppen arbete 2020

Vi i Livsstil Kronobergs beredningsgrupp vill så här i början av året skriva lite kort kring de insatser och aktiviteter som planeras att genomföras under 2020.

I Livsstil Kronobergs beredningsgrupp sitter tjänstepersoner verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän samt tjänstepersoner hos utsedda kommuner för att även det lokala perspektivet ska synliggöras. Beredningsgruppens uppdrag är att genomföra och följa upp ledningsgruppen beslut, vilket också samrådsgruppen har stor del i. I praktiken handlar det om att följa upp det arbete som bedrivs inom nätverket och utifrån den regionala handlingsplanen ANDT. En viktig del är också att inhämta vilka behov av insatser, samverkan och kunskap som finns i länet kopplat till ANDT- och brottsförebyggande arbete. Inför varje år tas en verksamhetsplanering fram. En del insatser är återkommande aktiviteter som genomförts under flera år, en del är nya inriktningar.

Hur ser planerna ut för 2020?

Förutom den kontinuerliga uppföljningen, uppdateringen av hemsidan och de mötestillfällen som ingår i nätverket struktur, planeras följande återkommande aktiviteter att genomföras:

  • Utbildningar och nätverksträffar för länets ANDTS-coacher. ANDTS-coach är en ny satsning för att bidra till förstärk ANDTS-kompetens hos personal som möter ungdomar.
  • Fortsatt sprida länsgemensamt material för föräldramöten om ungdomar och alkohol och ungdomar och cannabis.
  • Fortsatt erbjuda kommundialoger med fokus på ANDT och brottsförebyggande arbete.
  • Erbjuda anpassat stöd till länets kommuner utifrån deras olika behov. T.ex. medverkan på lokala workshops, i framtagande av strategier och policyer etc.
  • Utbildning hedersrelaterat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö.
  • Kompetensutvecklingsinsats om äldre och alkohol, i samverkan med Livsstil Kronobergs arbetsgrupp för idéburen sektor.
  • Synliggöra koppling mellan ANDT och psykisk ohälsa genom medverkan vid länskonferensen “Gör små saker med stor kärlek”.
  • Studentkampanj: ”Var rädd om dig – vi bryr oss”
  • Delta vid ANDT-insats i Linnéuniversitetets ANDT-grupp.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår tillsammans med alla er fantastiska aktörer i länet!

/Livsstil Kronobergs beredningsgrupp