Film om Livsstil Kronobergs arbete

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Under våren har vi i beredningsgruppen haft ett samarbete med studenter i Globala studier vid Göteborgs universitet. Under sitt sista läsår på kandidatprogrammet har de haft i uppgift att kommunicera hållbarhet. Vi är glada att de tog kontakt med oss och ville göra något för att synliggöra arbetet i länet! Resultatet blev en film som synliggör Livsstil Kronobergs arbete med ANDTS riktat mot skolorna i länet. Ta del av den här nedan.

Stort tack till Rebecca, Nikol, Amanda, Jessica och Amanda!

Film framtagen av studenter från Göteborgs universitet som beskriver Livsstil Kronobergs arbete.