Fler ANDTS-coacher utbildade

I november 2021 utbildades en ny grupp ANDTS-coacher i länet.
Logotyp ANDTS-coach Kronoberg

I november månad utbildades en ny grupp med ANDTS-coacher. Arbetet med ANDTS-coacher initierades i länet 2020 och Livsstil Kronoberg vill på detta sätt stödja skolornas ANDTS-arbete.

ANDTS-coach är en person med fördjupad kunskap inom området, och ska verka som en resurs för både personal och elever. Som ANDTS-coach ska man känna sig trygg i att arbeta med och hantera dessa frågor, och få kontinuerligt stöd i sitt arbete.

Totalt 21 personer från skola, socialtjänst, fält och fritidsgård runt om i länet deltog på utbildningen. Två intensiva dagar där både kunskap inom området förmedlades, men också konkreta verktyg för att arbeta vidare med frågorna i den egna verksamheten.

En viktig del av arbetet med ANDTS-coach är nätverksbyggandet. Därför träffas vi så här i internatform under två dagar så att gruppen får lära känna varandra. Vi samordnare kommer sedan att erbjuda nätverksträffar löpande för att även fortsättningsvis stödja arbetet och nätverkandet.

säger Emma Johansson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg och en av samordnarna för coacherna.
Bild på glada personer med diplom. Uppställda för fota i två rader och en liggandes.
Bild på deltagarna på ANDTS-coachutbildningen i november 2021.