Folkhälsa är politik! Politikerutbildningar 7-9 november 2017

Folkhälsa handlar om politik! En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja goda levnadsvanor liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell, men beror också på de möjligheter som vi har som medborgare.

Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland och Blekinge län anordnade därför tillsammans med NBV och CAN politikerutbildningar om folkhälsa och ANDT i samtliga län.
I Kronobergs län genomfördes politikerutbildningar den 7-9 november i Växjö, Tingsryd och Ljungby kommun. .

Kursledare var Jan Linde, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av kommun- och regionpolitik, som tillsammans med Länsstyrelsens ANDT-samordnare och alkohol- och tobakshandläggare vägledde politikerna genom utbildningen.

Stort tack till medverkande politiker och chefer, för ert aktiva deltagande, för era erfarenheter och ert kunnande! Tillsammans kan vi nu ta ytterligare steg i rätt riktning.

Idéskriften ”Folkhälsa är politik – eller en politik för en jämlikare hälsa”