Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare och regeringen har nu tillsatt en utredning om eventuell reglering av icke-medicinsk användning av lustgas.

En eventuell reglering kan exempelvis omfatta åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel. Senast den 1 mars 2024 ska en gemensam redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet. I väntan på att utredningen blir färdig har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas.

Ett informationspaket har tagits fram med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.