Internat för en ny regional handlingsplan 2022-2026

Vilka utmaningar, prioriteringar, och åtgärder ser vi i länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete? Det var fokuset på Livsstil Kronobergs internat den 8-9 november 2021.
Bilden visar en glas bubbel, en spruta, en tablettburk, en cigarett och en tärning.

Vilka utmaningar, prioriteringar, och åtgärder ser vi i länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete? Det var fokuset på Livsstil Kronobergs internat den 8-9 november 2021.

Genom nätverket Livsstil Kronoberg är vi många aktörer som samverkar kring frågor som rör ANDTS och brottsförebyggande frågor. Under 2021 har det pågått en process för att få fram en ny regional handlingsplan för det fortsatta arbetet för åren 2022-2026. En viktig del i processen var internatet som samlade ett 40-tal nyckelaktörer i länet. Det var en väldigt bra representation av deltagare, från olika verksamheter, organisationer och områden, och som kunde tydliggöra vad de såg för utmaningar, men också behov av länsgemensamma insatser på området. Dessa utmaningar och åtgärder utgör ett bra underlag som beredningsgruppen nu kommer att ta hand om och använda när den nya regionala handlingsplanen ska formuleras.

Vid internatet medverkade även illustratören Maria Richter Simsek, som fångade dagarnas innehåll och synliggjorde diskussionerna mellan deltagarna. Resultatet återfinns nedan.