Invigning av den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län

Fredagen den 14 september invigdes den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län med placering i Växjö och Ljungby.

Alla invånare i Kronobergs län skall ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen kring missbruks- och beroendefrågor.

Verksamheten vänder sig till personer från 16 år och uppåt med en missbruks- och beroendeproblematik. Förhoppningen är att mottagningen på sikt skall bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Arbetsgruppen för missbruk och beroendevård i Kronobergs län som är en del av Livsstil Kronoberg har under hela processen varit referensgrupp i arbetet.

Bilden visar en samling glada människor som knyter färgglada band
Bild från invigningen i Växjö
Bilden visar två äldre män som håller i sammanknuta färgglada band
Bild från invigningen i Ljungby