Kampanjen rökfria miljöer

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger och vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke!

Läs mer om kampanjen Rökfri Miljö på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/