Kommunbesök med fokus på det lokala ANDTS- och brottsförebyggande arbetet

Karta med länets kommuner

Som ett led i processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete, så genomfördes under januari månad digitala kommunbesök i samtliga länets kommuner. Livsstil Kronoberg mötte då kommunens ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis.

Det blev åtta mycket givande möten, där vi bland annat diskuterade vilka utmaningar som kommunerna ser på både kort och lång sikt. Det handlade om både specifika problem så som unga i riskzon och narkotikahandeln, såväl som utmaningar mer kopplade till strukturen för arbetet. Det blev också tydligt att det finns stora skillnader mellan kommunerna vad gäller förutsättningar i form av mandat, resurser, samverkansforum och strategidokument.

Det var väldigt kul att få ta del av alla olika insatser som genomförs i kommunerna, och allt det goda arbete som bedrivs. Det ligger också spännande planering för årets kommande arbete, som blir viktigt att följa.

Kommunernas förutsättningar och pågående arbete är betydande för Livsstil Kronoberg att känna till och utgå ifrån i arbetet med den nya regionala handlingsplanen. Planen ska vara ett stöd för den lokala nivån, och både komplettera och stödja det arbete som kommunerna bedriver, såväl som inbjuda till länsgemensamma insatser där behov finns. Kommunbesöken gav också flera medskick till vad Livsstil Kronoberg rent konkret kan stödja kommunerna med framöver i det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet.