Kunskapsdag om SMADIT

SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer. Syftet är att minska antalet återfall i brott som ratt-, drogratt- eller sjöfylleri genom att erbjuda personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen.

I Kronobergs län finns en överenskommelse om gemensamt arbete med SMADIT där Polismyndigheten, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Kriminalvården VO Frivården Småland ingår.

I november hölls en kunskapsdag om SMADIT i samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar, Blekinge och Jönköpings län med fokus på att öka antalet som får erbjudandet om SMADIT från polisen, öka antalet som kommer i behandling, samt minska återfall i brott. Under dagen fick deltagare lyssna till trafikverket om deras arbete med nollvision i trafiken samt förklarade polisen hur de arbetar utifrån SMADIT. Ett pass handlade även om hur man kan motivera personer att tacka ja till SMADIT genom motiverande samtal, samt presenterades exempel på hur man arbetar med behandling inom kommun och region och hur barnperspektivet bör lyftas in. Dagen avslutades med en diskussion där respektive medverkande organisationer fick diskutera hur man kan utveckla arbetet under 2024 samt vilka behov man ser för utvecklingsarbetet.

Medverkade under dagen gjorde verksamma inom SMADIT-samverkan från region, kommun, polis, kustbevakning och kriminalvård.

Medverkande föreläsare från vänster i bild: Theresia Bergdahl, Johanna Andersson, Ulrika Leander-Alsén, Pia Tunsäter, Stefan Ingö, Gabriella Sjöström Green, Daniel Asp, Lotta Petersson