Länets första ANDTS-coacher är utbildade!

Logotyp ANDTS-coach Kronoberg

I förra veckan genomfördes länets första utbildning för ANDTS-coacher i Kronobergs län. Under två dagar utbildades 20 personer och fick verktyg för att möta barn och unga i frågor kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. En ANDTS-coach är en person med fördjupad kunskap inom ANDTS och ska verka som en resurs för både personal och elever. Som coach ska man känna sig trygg i att arbeta med och hantera dessa frågor. Coacherna kommer framöver att vara en viktig resurs i länet. Livsstil Kronoberg kommer att erbjuda kontinuerliga nätverksträffar och fortsatt kunskapspåfyllnad för coacherna.

Bakgrund till ANDTS-coach

Många verksamheter som arbetar direkt eller indirekt med ungdomar efterfrågar ökad kunskap om ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Det finns även ett behov av att känna sig tryggare i arbetssättet med frågorna. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en del av skolans verksamhet och behöver ske strukturerat och långsiktigt. I skolans läroplan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om ANDTS. Utifrån detta vill Livsstil Kronoberg bidra till att skapa en plattform för att stödja arbete på skolorna.

Bild på deltagarna i utbildningen till ANDTS-coach
Bild på deltagarna i utbildningen till ANDTS-coach.