Nätverksträff med fokus på att utveckla samverkan med civilsamhället

Ewa Jonsson, strateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län deltog under fredagseftermiddagen på nätverksträff för arbetsgrupperna kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare samt idéburen sektor och föreläste om civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet.

Ewa har lång och bred erfarenhet av arbete inom civilsamhället och lyfte många viktiga aspekter av samverkan. Hon lyfte många exempel på god samverkan och att civilsamhället fyller en viktig roll. Att någon lyssnar, att någon tror på en och ett socialt sammanhang är några aspekter som civilsamhället bidrar med och som gör stor skillnad för människors liv och hälsa. Det är därmed av stor vikt att engagera, involvera, stödja och utveckla samverkan med civilsamhällets aktörer.

En kvinna står och föreläser inför åhörare
Ewa Jonsson föreläser på nätverksträffen.