Nätverksträff PRODIS Småland och Blekinge

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland medlemmar på träningsanläggningar. Genom att samverka och ta ställning mot dopning kan medlemmar erbjudas en dopingfri träningsmiljö, personalen få en säkrare arbetsmiljö och bättre kunskap i att förebygga och upptäcka dopningsbruk.

I Kronobergs län samlas aktörer som arbetar med Ren Hårdträning i nätverket PRODIS Småland, tillsammans med Kalmar och Jönköpings län. Under den nationella uppmärksamhetsveckan för dopning, v.41, träffades nätverket tillsammans med Blekinge för att utbyta erfarenheter med varandra och få kunskap inom dopning. Temat för årets dopingfria vecka var ”dopning kopplat till våld och kriminalitet”, där Jonas Carlsson föreläste utifrån temat. Deltagarna fick även lyssna till exempel från respektive län hur man arbetar i länet med 100 % Ren Hårdträning och workshop hölls i hur vi kan arbeta med frågan vidare framöver.

Aktörer som deltog på dagen arbetar på träningsanläggningar, inom polisen samt inom kommunal och regional verksamhet.

Till vänster i bild: Elin Fäldt, Sanna Sommén, Jonas Carlsson, Agnes Mitsialos