Ny ANDT-strategi och åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Regeringen har nu presenterat planerna för att ta fram en ny ANDT-strategi som ska gälla från 2021.
Det blir ett starkt fokus på N (narkotika) i den nya strategin. BRÅ ska uppdatera kunskapen om narkotikamarkanden i Sverige. Polismyndigheten ska förstärka arbetet mot den illegala handeln med narkotika och Postlagens bestämmelse om tystnadsplikt ska ses över. Det ska också bli ett särskilt fokus på barn och unga samt samverkan mellan aktörer.

Klicka här för att läsa mer på Regeringens hemsida.