Nya utbildade ANDTS-coacher

Foto: Bilden visar exempel på skyddsfaktorer som gruppen lyfte under en av utbildningens moduler kring förebyggande arbete.

Den 24-25 april gick den fjärde omgången av ANDTS-coach utbildning av stapeln och denna gången utbildades personal inom Växjö kommun och kan härmed titulera sig som ANDTS-coach. Tidigare i år utbildades personal från övriga kommuner i länet och det finns nu över 70 utbildade coacher i Kronobergs län.

Under utbildningen fick coacherna ta del av ny kunskap inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Under dagarna fick coacherna möjlighet att ställa frågor till föreläsare och dela med sig av sina erfarenheter från att arbeta med barn och ungdomar med dessa frågor.

Vill du veta mer om ANDTS coacher, kontakta Elin Storm eller Emma Johansson