Nysatsning på vård för rattfulla

Många trafikolyckor är alkohol- eller drogrelaterade. En stor andel av de förare som är inblandade i dödsolyckor har också mycket höga promillehalter, vilket tyder på ett alkoholberoende. Risken för återfall i rattfylleribrott är stor och många återkommer i polisens kontroller.

I syfte att minska antalet påverkade förare och öka möjligheten för de som omhändertas för rattfylleri att ta itu med sina problem har en ny SMADIT-överenskommelse tagits fram i Kronoberg och Kalmar län.

SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och innebär att polisen erbjuder förare som ertappas alkohol- eller drogpåverkade kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Utgångspunkten är att rapporteringen om rattfylleri utlöser en krissituation som gör att personen i fråga är mer mottaglig för erbjudande om hjälp.

Att vi partner som samarbetar kring SMADIT upprättar en överenskommelse möjliggör ett effektivt arbete där vi tydliggör våra olika roller. Att vi tillsammans arbetar för att skapa en brottsförebyggande effekt i trafiken och öka trafiksäkerheten är mycket positivt. Kan vi få alkohol- eller drogberoende att söka hjälp så har vi vunnit mycket.

Säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län.

Den 20 augusti träffas landshövdingarna i Kronoberg och Kalmar län, tillsammans med polisområdeschef och ansvariga från Kriminalvården och Kustbevakningen, samt representant för kommunernas socialtjänst för att skriva under en ny överenskommelse för SMADIT-arbetet i de båda länen.