Nytt pedagogiskt material för skolans hälsofrämjande arbete!

Sedan 2003 har Region Kronoberg genomfört enkätundersökningar till barn och ungdomar i länet. Arbetet sker i samverkan med länets skolor och är en viktig del i kartläggningen av hur barn och unga i länet mår. Utifrån undersökningens resultat har nu ett pedagogiskt material tagits fram – Bästa hälsan! Materialet är tänkt att vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete och innehåller uppgifter och övningar utifrån fem olika teman:

  • Psykisk hälsa och välmående
  • Ensamhet, relationer och tillit
  • Mat och rörelse
  • Sömn, stress och skärmtid
  • ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak

Materialet är fritt att använda för alla verksamheter i Kronobergs län. Bästa hälsan hittar du på Region Kronobergs hemsida: https://www.regionkronoberg.se/contentassets/ba3d7d09813c4fbeafe67f836c750668/2020-basta-halsan_webb_final.pdf

Där finns också kontaktuppgifter till ansvariga om du vill veta mer eller t.ex. boka in en workshop kring materialet i din verksamhet.

Framsidan på materialet Bästa hälsan! Rosa bakgrund med ett ansikte.