Pressmeddelande – kampanj i länet inför Valborg: Tydlig gränssättning försenar ungdomars alkoholdebut

Logotype Tänk om

Under Valborgshelgen ökar risken för att unga ska dricka alkohol och många tonåringar gör då sin alkoholdebut. Genom den nationella kampanjen TÄNK OM genomför Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Smålandsidrotten och kommuner i länet en gemensam insats för att nå ut till så många föräldrar i länet som möjligt med information om ungdomar och alkohol.

Målet för TÄNK OM är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få föräldrar att aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Det viktigt att veta att man som förälder fortfarande spelar stor roll som gränssättare och förebild. I vårt län tycker i princip alla tonårsföräldrar att det är fel att ge sina ungdomar alkohol innan de har åldern inne. Vi vill därför uppmana länets föräldrar att fortsätta stå på sig i frågan eftersom det hjälper tonåringen att avstå från alkohol.

säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi är många som arbetar mot samma mål, det vill säga att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. Inför Valborg genomförs en rad olika aktiviteter för att synliggöra TÄNK OM:s budskap.

Exempelvis kommer Länsstyrelsen att sponsra inlägg på Facebook som ger ”Tre tips om hur du kan prata med din tonåring om alkohol”. Även Smålandsidrotten kommer att synliggöra kampanjen via sina sociala medier. Region Kronoberg bidrar genom att visa budskapet på länets bussar och i väntrummen på vårdcentralerna.

Även kommunerna kommer att genomföra lokala insatser. I Älmhult kommer man samverka med Systembolaget, och dela ut skriften ”Tonårsparlören” utanför de större mataffärerna. I Ljungby kommer man skicka ut föräldrabrev med information från TÄNK OM. I Alvesta kommun har man delat ut information vid föräldramöten och även genomfört informationsmöte med ”Vuxna på byn” i Vislanda. Genom broschyrer och föräldrabrev kommer också Tingsryds öppenvård att närvara på skolorna och informera om kampanjen.

Det är roligt att se att så många aktörer vill vara med och sprida TÄNK OM:s budskap. Ju fler vi är som kommunicerar samma budskap samtidigt, desto bättre genomslag. Tack vare föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser börjar allt fler ungdomar att dricka senare, de dricker mindre och alltmer sällan. Allt fler ungdomar tackar idag helt nej till alkohol. Det här innebär också att allt färre ungdomar råkar ut för problem kopplade till alkohol.

säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Läs mer om kampanjen TÄNK OM på hemsidan

För ytterligare information kontakta:

Anna Ståhl
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Telefon: 010-223 71 82
e-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se

Aktiviteter som genomförs i Kronobergs län

4 april:

 • Alvesta kommun delar ut informationsblad om langning vid föräldramöten.
 • Alvesta kommun informerar om langning och möjlighet om samverkan i frågan via möte med Vuxna på byn i Vislanda.

23 april:

 • Älmhults kommun samverkar med Systembolagets personal och stöttar dem i att dela ut Tonårsparlören till föräldrar.

24 april:

 • Smålandsidrotten delar filmen ”Tre tips om hur du kan prata med din tonåring om alkohol” på sin Facebook-sida.

24–25 april:

 • Smålandsidrotten sprider TÄNK OM:s budskap på sitt Instagram-konto.

25 april:

 • Älmhult kommunicerar TÄNK OM:s budskap på sitt Instagram-konto.

26 april:

 • Älmhults kommun delar ut Tonårsparlören till föräldrar utanför Willys och ICA Maxi.
 • Lessebo kommun skickar ut föräldrabrev till kommunens vårdnadshavare.

30 april:

 • Tingsryds kommun, genom öppenvården (barn och familj), närvarar vid skolorna och informerar i samband med valborgsfirandet i form av föräldrabrev, affischer och broschyrer.

Vecka 17:

 • Smålandsidrotten informerar om resultatet av IQ:s undersökning av tonårsföräldrars attityder när det gäller unga och alkohol via sin hemsida.

Vecka 17-18 (t o m 2 maj):

 • Region Kronoberg sprider kampanjen via bussarna i länet och genom bildspel i väntrummen på vårdcentralerna i länet. Information kommer också att läggas upp på webbplatsen 1177.se.

Vecka 17–18:

 • Ljungby kommun sprider via skolan ett föräldrabrev till föräldrar med barn på högstadiet.
 • Länsstyrelsen sprider information om resultatet av IQ:s undersökning av tonårsföräldrars attityder när det gäller unga och alkohol via pressmeddelande och Livsstil Kronobergs hemsida. TÄNK OM:s budskap kommer också att synliggöras på Länsstyrelsens och Livsstil Kronobergs sociala medier.