Regional handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete 2022-2026

Illustration av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Livsstil Kronoberg har nu en ny regional handlingsplan för ett fortsatt arbete och samverkan kring ANDTS och det brottsförebyggande arbetet.

Regional handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete 2022–2026