Stor utbildningsinsats genomförd för att hjälpa skolpersonal att upptäcka tecken på drogmissbruk

Omkring tre procent av länets elever i årskurs 8 och omkring tolv​ procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 har använt narkotika, enligt den senaste skolundersökningen som Region Kronoberg genomförde 2018. Cannabis är den narkotika som är vanligast bland ungdomar.

Flertalet av länets skolor har lyft fram ett behov av att få utbildning i drogtecken och symptom för att kunna hantera misstankar om droganvändning. Länsstyrelsen, Polisen och Region Kronoberg genomförde därför tillsammans i nätverket Livsstil Kronoberg en stor utbildningsinsats för skolpersonal i länet under vecka 33.

För att personal i skola och fritidsverksamhet ska kunna agera när det finns misstankar om droganvändning krävs kunskap och kompetens om droger, drogvanor och förståelse för hur en ung person kan påverkas.

Vi vet att det förekommer droger i skolmiljö och skolans personal har genom sitt dagliga arbete med unga, en unik möjlighet att vara den som först upptäcker att en ungdom använder droger. Det är därför angeläget att öka kunskapen hos skolpersonal i att upptäcka tecken på drogmissbruk.

Säger Anna Ståhl, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Polisen höll i utbildningen där deltagarna bland annat fick kunskap om preparatkännedom, nya droger, vanligt förekommande attribut samt tecken på att en ungdom kan använda narkotika. Utbildningen genomfördes vid 6 olika tillfällen i Växjö, Uppvidinge, Älmhult och Lessebo kommun. Över 1000 personal från länets högstadie- och gymnasiseskolor nåddes av insatsen.