Stort intresse för antidopningsutbildning

Den 18 oktober anordnare Livsstil Kronoberg en utbildning gällande dopning som främst vände sig till polisen, tullverket, kriminalvården, ordningsvakter och vård- och behandlingspersonal. Ett stort antal deltagare från samtliga dessa professioner deltog vid utbildningen, och kom från både Kronoberg och Kalmar län.

Föreläsare vid utbildningen var Johan Öhman som är projektledare för 100 % ren träning Kronoberg. Johan gav fördjupade kunskaper om vad anabola androgena stereoider är för något. Tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser. Vilka de vanligaste preparaten är och kopplingen till kosttillskott.

Anders Fransson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg informerade om de nya integrerade mottagningarna för missbruk och beroendevård som planeras att öppna vid årsskiftet i Kronobergs län. Mottagningarna kommer att ha i uppdrag att ge vård och behandling för dopningsmissbruk.

Mathias Elmkvist Ahlberg som är polis i polisområde Sydöstra Götaland berättade avslutningsvis om hur polisen med dopningsfrågan. Han gav exempel på framgångsfaktorer och fallgropar. Vad bör man tänka på? Passet innehöll också en frågestund där man fick chansen att ställa frågor om det polisiära arbetet.

Efter genomförd utbildning genomförde polisen tillsynsbesök hos över tio olika träningsanläggningar i Växjö Syftet med besöken var att visa upp sig för personal och kunder samt samla eventuella underrättelser.

Utbildningen och polisens efterföljande tillsyn är insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Kronobergs län.