Vilka är egentligen CAN?

Livsstil Kronoberg är inte bara en plattform för länets offentliga aktörer, utan även för civilsamhällesaktörer. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är en utan dem. Denna vecka har jag medverkat på CAN:s årliga nätverkskonferens för länsombud och medlemsorganisationer. Med anledning av det tänkte jag passa på att berätta lite mer om CAN.

CAN kan kanske bäst beskrivas som en kunskapsorganisation inom ANDT-området. CAN grundades redan 1901! De är också en paraplyorganisation för ett 50-tal medlemsorganisation. t.ex. IOGT-NTO och KLAN (även dessa representerade i Livsstil Kronobergs samrådsgrupp). I varje län finns också ett eller flera länsombud. Länsombudens roll är att vara länken mellan nationell och regional/lokal nivå.

Förutom att bedriva forskning och publicera rapporter inom ANDT-området har CAN också en plattform riktat till unga – drugsmart.com. Syftet med drugsmart är att informera unga om alkohol och andra droger.

Livsstil Kronoberg har bl.a. samverkat med CAN vid de två senaste narkotikakonferenserna i länet. Vi ser fram emot en fortsatt samverkan framöver!

Vill du veta mer? Besök www.can.se eller www.drugsmart.com.

/Emma Johansson, CAN:s länsombud i Kronobergs län

Bilden visar ett konferensrum med en manlig och två kvinnliga föreläsare. Åhörarna sitter ner med ryggarna vända mot kameran.
Bild från CAN:s nätverkskonferens