Ny utbildningsomgång till ANDTS-coach!

Nu är anmälan öppen för länets tredje utbildningsomgång till ANDTS-coach.

En ANDTS-coach är någon som arbetar i nära kontakt med ungdomar, på en högstadie- eller gymnasieskola eller en verksamhet som har samverkan med skolan. Exempel på yrken är lärare, elevhälsa, fritidsgårdspersonal eller socialtjänst/fältverksamhet.

ANDTS-coachen ska ha fördjupad kunskap inom området och verka som en resurs, både i mötet med ungdomar men även för verksamheten som helhet. Som ANDTS-coach ska man känna sig trygg i att arbeta med och hantera dessa frågor, och få kontinuerligt stöd i sitt arbete. Man får även möjlighet att ingå i ett nätverk med andra coacher i länet där man kan dela med sig av varandras erfarenheter.

Se mer information om utbildningen och hur anmälan sker här.