SOTIS- Samtal om tobak och nikotin i mötet med ungdomar

Bild på en dosa med vitt snus

SOTIS manualen syftar till att stärka tobaks och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa och avbryta ett påbörjat bruk, genom samtal som anpassas efter ungdomarnas erfarenheter i tre olika samtalsspår. SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks och nikotinfrihet, till exempel i skolan, på ungdomsmottagningar eller i vården. Ta […]

Nya utbildade ANDTS-coacher

Foto: Bilden visar exempel på skyddsfaktorer som gruppen lyfte under en av utbildningens moduler kring förebyggande arbete. Den 24-25 april gick den fjärde omgången av ANDTS-coach utbildning av stapeln och denna gången utbildades personal inom Växjö kommun och kan härmed titulera sig som ANDTS-coach. Tidigare i år utbildades personal från övriga kommuner i länet och […]

Nyhetsbrev ANDTS april

Nu kan du ta del av aprils nyhetsbrev inom ANDTS området. Här finns sammanfattat nya rapporter och forskning inom området, vad som är på gång regionalt samt kalendarium för året. Brevet är riktat till alla som arbetar med ANDTS-frågor eller personer som är intresserade av att veta mer inom området.

Nyhetsbrev ANDTS februari

Nu kan du ta del av februaris nyhetsbrev inom ANDTS området. Här finns sammanfattat nya rapporter och forskning inom området, vad som är på gång regionalt samt kalendarium för året. Brevet är riktat till alla som arbetar med ANDTS-frågor eller personer som är intresserade av att veta mer inom området.

Nya ANDTS-coacher utbildade!

Den 24-25 januari genomfördes den tredje ANDTS-coach utbildningen i länet där 25 personer deltog från Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta, Lessebo, Älmhult, Markaryd och Ljungby kommun. Ytterligare en utbildningsomgång kommer genomföras för deltagare från Växjö kommun senare i vår. Under två dagar fick deltagarna fakta inom alkohol, narkotika, dopning, kosttillskott, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar. […]

Narkotikaförebyggande fältarbete – en forskningsstudie

En ny forskningsstudie har släppts i form av en kartläggning gällande fältarbetares narkotikaförebyggande arbete med ungdomar. Studien är ett samverkansprojekt med Hälsohögskolan vid Jönköping University genom Fil. dr. Birgitta Ander, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Hallands län. Studien består dels av enkäter och intervjuer med fältarbetare, samt en litteraturstudie av befintlig forskning […]

Kunskapsdag om SMADIT

SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer. Syftet är att minska antalet återfall i brott som ratt-, drogratt- eller sjöfylleri genom att erbjuda personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen. I Kronobergs län finns en överenskommelse om gemensamt arbete med SMADIT där Polismyndigheten, Region […]

Nätverksträff PRODIS Småland och Blekinge

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland medlemmar på träningsanläggningar. Genom att samverka och ta ställning mot dopning kan medlemmar erbjudas en dopingfri träningsmiljö, personalen få en säkrare arbetsmiljö och bättre kunskap i att förebygga och upptäcka dopningsbruk. I […]

Ny utbildningsomgång till ANDTS-coach!

Nu är anmälan öppen för länets tredje utbildningsomgång till ANDTS-coach. En ANDTS-coach är någon som arbetar i nära kontakt med ungdomar, på en högstadie- eller gymnasieskola eller en verksamhet som har samverkan med skolan. Exempel på yrken är lärare, elevhälsa, fritidsgårdspersonal eller socialtjänst/fältverksamhet. ANDTS-coachen ska ha fördjupad kunskap inom området och verka som en resurs, […]

Full koll – nytt material ska ge vuxna fakta om ungdomar och alkohol

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser. För att stötta föräldrar och andra vuxna i den gränsdragningen har länsstyrelserna tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll” som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger. Undersökningar visar […]